Agricultura Sostenible

PRODUCCIÓ SOSTENIBLE DEL NOGUER

L’agricultura convencional és un sistema molt rendible, que requereix d’un procés de preparació i avaluació prèvia important per impulsar una plantació eficient. L’objectiu és reduir la contaminació d’aigües i sòls, fomentar la biodiversitat i millorar l’eficiència dels recursos naturals.

Varietats

Les varietats clàssiques, d’origen francès, son de brotació molt tardana, adaptades al seu clima d’origen. La més coneguda es la Franquette, de gran qualitat gustativa però de molt lenta entrada en producció i producció reduïda. Altres varietats clàssiques d’origen francès, de menys interès, son: Parisienne, Mayette, Ronda de Montignat, Corne o Mabbot.

Una varietat meritoria, d’origen francès, molt productiva, de gran calibre i brotació en època mitjana, és la Lara. Té una important producció en brots laterals. En les nostres condicions es molt sensible a la bacteriosi. Presenta un bon mercat com a nou verda per la seva precocitat.

Mes recentment l’INRA, a França, ha obtingut noves varietats per hibridació: Fernette, i Fernor, també introduïdes l’any 1995.

En les nostres condicions climatològiques les millors varietats són les varietats d’origen californià (Universitat de Davis, principalment) les més aconsellables i, gairebé les úniques plantades actualment.

La major part de les plantacions antigues a Califòrnia, eren de les varietats Hartley i Serr. Altres varietats antigues com Payne, Pedro, Tejama, Amigo, Vina, Chico han estat complidament millorades per les mes noves, que es descriuen a continuació.

Tradicionalment a Europa la noguera s’ha empeltat sobre peu franc procedent de sembra de llavors de Juglans regia. No passa el mateix a EEUU, que tradicionalment han utilitzat noguera negra, normalment Juglans hindsii i, principalment, els híbrids naturals entre aquesta y Juglans regia, anomenats Paradox. De fet, ara mateix, el peu franc procedent de llavor és el mes emprat en les plantacions.

Plantació

La noguera és una planta exigent en sol i aigua. Necessita un sòl filtrant i profund i reg abundant. La inversió per la plantació es important. Cal fer anàlisi del terreny per determinar l’adob necessari i si cal corregir el terreny. És imprescindible tenir garantida una aportació mínima de 1.200 metres cúbics d’aigua per hectàrea i per mes durant l’estiu.

El marc de plantació varia segons les varietats elegides i la fertilitat del terreny. Entre fileres no es aconsellable baixar de 8 metres per facilitar el maneig de la collita. Entre arbres pot ser de 5 a 7 metres. Això representa uns 200 o 250 arbres/ha.

En general, les plantacions molt intensives no han estat un èxit. La noguera es una planta gran, que ocupa ràpidament l’espai que necessita. Si no en té prou guanya alçada i queda una bona part ombrejada. De fet, les plantacions antigues a Califòrnia, amb varietat Serr o Hartley, tenen marcs de plantació de 10 x 10 a 12 x 12 metres, amb excel·lents produccions.

Les explotacions de noguera requereixen poca mà d’obra. Necessitarà ajut en la collita i en l’esporgada. Els tractaments per la bacteriosis, antracnosis (fongs) i plagues (carpocapsa, etc,) son molt importants i requereixen de metodologia i de la utilització de productes registrats en quantitats significatives. La collita es mecanitzada, amb diferents tipus de màquina. Plantacions majors, de 50 a 100 Ha. requereixen maquinària de major capacitat i major preu. Les nous han ser assecades amb molt poc temps desprès de collir-les i ser rentades i passar una primera selecció. Cal doncs un sistema de assecatge, generalment amb aire calent, proporcional a la collita esperada.

Descobreix tots els avantatges de fer-te associat!

AVIS Teniu penjades les Matèries Actives Autoritzades al 2019. Qualsevol dubte contacteu amb el tècnic