Per què fer-se associat?

Iniciar sessió

Som la única associació de productors de noguers en l’àmbit de tota Catalunya que es configura en una Agrupació de Defensa Vegetal dintre de la xarxa que coordina Sanitat Vegetal del DARP.

Les finalitats de l’ADV, és presta assessorament, servei i coordinar als seus socis en el conreu de la noguera a Catalunya, en el següent:

Per què fer-se soci a la nostra associació:

a. Per tindre accés a avantatges a les activitats formatives per als socis.

b. Per rebre els beneficis derivats de les activitats d’investigació dins del sector.

c. Per disposar de un interlocutor vàlid davant l’administració en defensa dels interessos dels socis.

d. Per recórrer a una via eficient que defensi el valor del producte davant del consumidor.

e. Per promoure marques i qualificacions de qualitat i diferenciar el producte.

f. Per disposar d’una eina capaç de denunciar els casos d’intrusisme davant els òrgans competents.

g. Per disposar d’una entitat que organitzi als productors per incrementar la producció i qualitat de les nous.

h. Per disposar d’una eina que divulgui la qualitat del producte.

A LA NOSTRA ADV I ASSOCIACIÓ:

a. Per disposar d’assessorament en la Gestió Integrada de Plagues en les explotacions de dels seus associats.

b. Per participar en el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, o norma que la substitueixi.

c. Per formar part d’una acció coordinada en l’establiment i execució de programes col·lectius de lluita contra plagues, malalties i males herbes dels cultius.

d. Per promoure formar part en la utilització de mètodes alternatius a al lluita química en la lluita contra les plagues dels vegetals.

e. Per participar en l’ús sostenible dels productes fitosanitaris.

f. Per formar part de la col·laboració activa amb l’administració en l’organització, control i execució de les mesures fitosanitàries dictades o que es dictin per l’autoritat competent per a la prevenció i lluita contra plagues i malalties que afecten als cultius de la zona.

g. Per disposar d’un euna que actuai en defensa dels interessos comercials dels socis.

h. Per participar en la promoció de mètodes de producció sostenibles i respectuosos amb la Natura.

Avantatges dels associats a la nostra associació:

a. Pertànyer a una xarxa de productors de nous referents.

b. Compartir periòdicament coneixement, experiències .

c. Establir estratègies comunes per impulsar la producció i productes.

d. Disponibilitat de cursos i Jornades per formació bàsica i avançada.

A LA NOSTRA ADV I ASSOCIACIÓ:

a. Disponibilitat d’una plataforma web amb suport tècnic qualificat de l’activitat.

b. Assessorament sobre les principals plagues i malalties.

c. Actualització de les matèries autoritzades.

d. Disposar de resultat del seguiment de plagues i malalties emergents.

e. Rebre ajudes del sector.

Descobreix tots els avantatges de fer-te associat!

AVIS Teniu penjades les Matèries Actives Autoritzades al 2019. Qualsevol dubte contacteu amb el tècnic